aktualności  
23.08.2014.
Aktualności
Nasza Matka i Królowa PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
22.08.2014.
ImagePośród różnych tytułów którymi pozdrawiamy i wzywamy Maryję z Nazaretu jest również tytuł Królowej. Już od IV wieku Ojcowie Kościoła posługują się tym tytułem, by wyrazić dostojeństwo Matki Jezusa i Jej udział w królewskiej władzy Syna. Jeden z nich, św. Efrem Syryjczyk takimi oto słowami zwraca się do Maryi:  „Dziewico czcigodna i Dziedziczko, Królowo i Pani, strzeż mnie i chroń pod skrzydłami swymi, by nie napastował mnie szatan, siewca zguby i aby ten wróg bezecny nie zatriumfował nade mną”. Szczególnym impulsem w postrzeganiu Maryi jako Królowej stał się Sobór Efeski w 431 roku, który broniąc i wyjaśniając prawdę o Chrystusie wskazał także bardzo wyraźnie na Maryję-Bogarodzicę. Odtąd w ikonografii Maryja zaczyna się pojawiać na tronie Królowej obok królującego Jezusa. Tytuł Maryi Królowej wchodzi do liturgii, o czym świadczą wymownie znane antyfony maryjne Salve Regina i Regina caeli. Znajdzie on również istotne miejsce w Litanii loretańskiej a także w modlitwie różańcowej. W Litanii, jak wiadomo, tytuł Maryi Królowej powtarza się wiele razy w ostatniej jej części, a różaniec zamyka chwalebna tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi. Ta wielowiekowa tradycja osiąga swój szczyt w ustanowionym dla całego Kościoła przez papieża Piusa XII święcie Maryi Królowej. Początkowo święto to obchodzono 31 maja, obecnie – po reformie kalendarza liturgicznego – obchodzimy je 22 sierpnia, a więc po uroczystości Wniebowzięcia, co pozwala lepiej oddać istotę tego święta. W tym miejscu warto zaznaczyć, że już nieco wcześniej niektóre kraje czciły Maryję jako swoją Królową. I tak na przykład, Pius XI w 1924 roku zatwierdził święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pius XII ustanawiając święto Maryi Królowej, wydał z tej okazji encyklikę Ad caeli Reginam, najważniejszy dokument na temat królewskości Maryi. W encyklice tej Papież, wskazując na biblijne podstawy królowania Dziewicy Maryi, odwołał się do dwóch scen ewangelicznych: zwiastowania i nawiedzenia. W zwiastowaniu Dziewica Maryja dowiaduje się, że Jej Syn będzie Królem wiecznie panującym (por. Łk 1, 33), a z kolei podczas nawiedzenia Elżbieta nazywa Maryję „Matką swego Pana” (Łk 1, 43).
Czytaj całość…
 
Apel o modlitwę za prześladowanych chrześcijan na bliskim Wschodzie PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
21.08.2014.
ImageChrześcijanie na Bliskim Wschodzie potrzebują naszego wsparcia. Episkopat zachęca, by w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia, włączyć się w inicjatywę Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. "Odpowiadając, w imieniu całego Kościoła w Polsce, na apel Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego Patriarchy Babilonii obrządku chaldejskiego, Louisa Raphaela I Sako, który błaga Polaków o gest solidarności, prosimy Was, aby dzień 26 sierpnia br., który jest obchodzony w Polsce jako uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, był Dniem Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie" - zwraca się do wiernych Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają, by w tym dniu ofiarować swój udział we Mszy św. i Komunię św. w intencji ustania prześladowań w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Jedność z cierpiącymi chrześcijanami można wyrazić również poprzez podjęcie praktyk pokutnych - modlitwy różańcowej lub drogi krzyżowej, postu lub jałmużny. Abp Louis Rafael Sako, patriarcha Babilonii Kościoła Katolickiego obrządku chaldejskiego, wyraził wdzięczność za Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie, ogłoszony przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i przygotowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. "Uroczystość Matki Boskiej z Jasnogórskiego wizerunku to czas, w którym jednoczymy się w wołaniu do Matki Pana, aby dała ocalenie irackim chrześcijanom, jak ocaliła chrześcijaństwo w Polsce" - czytamy w jego liście. Sytuacja chrześcijan w Iraku jest dramatyczna. Jak informuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, fundamentaliści islamscy dokonują rzezi na społeczności chrześcijańskiej w Mosulu i w innych miejscowościach zamieszkanych przez chrześcijan.
Czytaj całość…
 
Być człowiekiem wiary i miłosiedzia - Dwudziesta Niedziela zwykła PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
16.08.2014.
ImageW naszych czasach chętniej zajmujemy się problemami obcych niż swoją własną rodziną, krewnymi czy znajomymi, gdyż obce problemy można o wiele łatwiej zrozumieć i zaakceptować niż własne. W gruncie rzeczy jednak każda pomoc udzielona natychmiast ma nieocenioną wartość, niezależnie od stopnia pokrewieństwa i więzi z osobą, która pomocy potrzebuje.  Czy stać nas na bezinteresowną pomoc tym, którzy jej potrzebują, a nie mają na tyle odwagi, by o nią poprosić? Dla wielu z nas to problem nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny, gdyż słowa, które nieraz do nas dochodzą, czasami brzmią odpychająco, a czasami wręcz wrogo. A jednak są tacy, którzy potrafią przełamać barierę wstydu, barierę emocji, wyciągając dłoń po pomoc i z pomocą. Nasze społeczeństwo dzieli się na trzy grupy: pierwsza to ta, która pomocy potrzebowała, druga – która pomocy potrzebuje i trzecia, która jej będzie potrzebowała, przy czym nie chodzi tutaj tylko o pomoc materialną, ale także psychologiczną, duchową, specjalistyczną oraz medyczną. Jakiejkolwiek udzielimy, zawsze będziemy odczuwać satysfakcję. Izajasz, cytując słowa Pana, daje nam radę: „Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.” (Iz 56,1). Jak my mamy to zrozumieć? Otóż wspomagajmy się wzajemnie zgodnie z prawem, jakie nas obowiązuje, jednakże miejmy na uwadze, iż każda pomoc to przyczynek do Zbawienia, do wejścia w sprawiedliwość Pańską, w Jego Miłość, w Jego Miłosierdzie.  Pomagając innym, sami sobie pomagamy, służąc innym – Bogu służymy. To właśnie ma na myśli święty Paweł, mówiąc do pogan „chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.” (Rz 11,14).
Czytaj całość…
 
Nasza ojczyzna jest w niebie - Uroczystość Wniebowzięcia Najswiętszej maryi panny PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
14.08.2014.
ImageImmanuel Kant, wielki filozof XVIII w., wyraził w formie trzech pytań to, co człowieka zawsze najbardziej poruszało: „Kim jest człowiek? Co powinien czynić? Czego może się spodziewać?”. Od odpowiedzi na te fundamentalne pytania zależy kształt naszego życia. Wielką pomocą w odpowiedzi na te pytania i kształtowania według niej naszego życia może być dla nas przesłanie dzisiejszej uroczystości. Kim jest człowiek? To pytanie stale powraca – zwłaszcza w naszym wysoce zorganizowanym i stechnicyzowanym świecie. Czy tylko małym trybikiem w wielkiej maszynerii? Czy tylko mało znaczącym epizodem w wielkiej historii świata? Czy tylko numerem w skomputeryzowanym społeczeństwie? A może jednak czymś więcej? Spójrzmy na człowieka imieniem Maryja – Matkę naszego Pana: jest Ona przede wszystkim stworzeniem Bożym. Od Boga otrzymała dar życia. On wezwał Ją po imieniu – podobnie jak każdą i każdego z nas. To, że stała się Matką Jego Syna, nie jest Jej zasługą, lecz Jego łaską. Dlatego Maryja nie jest jedynie stworzeniem Bożym, lecz także „pełna łaski”. Bóg „wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy” i „uczynił” Jej „wielkie rzeczy”. To, kim Maryja jest, zawdzięcza nie sobie, lecz Bogu i Jego zbawczemu działaniu. Jej odpowiedź na Boże wezwanie, może być naszą odpowiedzią na drugie fundamentalne pytania Kanta: Co człowiek powinien czynić? To pytanie także i w naszych czasach nie straciło na aktualności. Bowiem codzienne życie pokazuje, że im trudniejsze są nasze problemy, tym głośniej pytamy: Co mamy czynić? A co czyniła Maryja? Dla Niej „czynić” ściśle wiązało się z „być”. Była otwarta na Boga. Dlatego usłyszała Jego pozdrowienie i zapewnienie o Jego bliskości. Ale mimo to słowa „Pan z Tobą” Ją poruszyły, a nawet przestraszyły. Rozważała je, bo tylko tak człowiek dochodzi do wiary. Wierzyć bowiem nie znaczy przyjmować wszystko na ślepo.
Czytaj całość…
 
Wszystko zlożył w ręce Niepokalanej - św. maksymilian Maria Kolbe PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
14.08.2014.
ImageW czwartek, 14 sierpnia, obchodzimy Święto św. Maksymiliana Marii Kolbego i 73. rocznicę jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Z tej racji w naszej franciszkańskiej świątyni odprawiona została o godz. 9.00 uroczysta Msza święta, której przewodniczył O. Gwardian Zbigniew Kubit w obecności licznie zgromadzonych członków Grupy Rycerstwa Niepokalanej działającej przy naszej parafii, Msza święta połączona była z poświęceniem ornatu ufundowanym przez Rycerstwo Niepokalanej. W wygłoszonej homilii O. Gwardian przybliżył podstawowe przymioty jakie charakteryzowały postać świętego Maksymiliana podkreślając aktualność przesłania Jego życia oddanego Bogu przez ręce Niepokalanej. O. Gwardian przypomniał, że w czasach, gdy Maksymilian Maria Kolbe oddawał swoje życie za życie współwięźnia Franciszka Gajowniczka, męczeńska krew lała się najobficiej. Kościół podczas II wojny światowej poniósł ogromne ofiary. Między 1939 a 1945 rokiem zamęczono czterech biskupów, a deportowano siedmiu, w obozach koncentracyjnych zamknięto 3600 kapłanów, a ponad 2600 poniosło śmierć w męczarniach, które mogła wymyślić tylko diabelska nienawiść. Kolbe jako pierwszy z nich wyniesiony został do chwały ołtarzy. Śmierć polskiego księdza, który swoje życie ofiarował za życie innego człowieka to najwyższy hołd złożony Bogu to narodziny Świętego. Ciało męczennika spopielono w krematorium, ale jego wielkim sanktuarium stał się Niepokalanów. Wszystko tu mówi o nim: ubożuchny pokoik, kilka mebli, biurko, figurka Niepokalanej, przed którą się modlił. W latach 1948—1954 na miejscu skromnej kaplicy wystawiono okazałą świątynię pod wezwaniem Niepokalanej Pośredniczki Łask.  Przygotowując uroczystości beatyfikacyjne w Niepokalanowie, w świetle życia i śmierci oraz uznania w całym świecie św. Maksymiliana, zaczęliśmy rozumieć słowa Pana Jezusa: „Jeżeli ziarno obumrze, przynosi plon obfity”.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1187