aktualności  
04.09.2015.
Aktualności
W zdrowym ciele zdrowy duch - zaproszenie na mszę świetą w intencji sportowców PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
02.09.2015.
ImageJest tradycją, że w naszym franciszkańskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani Ziemi Sanockiej z początkiem września modlimy się w intencji sportowców oraz tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ze sportem i promowaniem pozytywnych jego wartości są związani. W niedzielę 6 września br. na godz. 15.00 zapraszamy więc sportowców różnych dyscyplin, działaczy, kibiców. Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi Krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń. Po mszy św. tradycyjnie odnowimy akt zawierzenia sportowców Matce Bożej Pocieszenia. Możemy jednak zadać pytanie czy taka inicjatywa jest potrzebna. Otóż doświadczenie uczy,że szczególnie dziś bardzo aktualną sprawą jest promocja zdrowego trybu życia, apele o etyczną rywalizację na światowych stadionach, bieżniach i halach sportowych oraz wychowywanie młodzieży poprzez sport do życia w poszanowaniu bliźnich. To niektóre wymiary sportowego zaangażowania Kościoła katolickiego w sport w szerokim tego słowa znaczeniu.Kościół jest instytucją żywą, która jest blisko ludzi. Zdaniem wielu biskupów, duszpasterzy i kapelanów sportowych, sport może być jednym ze współczesnych sposobów na osiąganie porozumienia między poróżnionymi narodami, państwami, a nawet Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi. Sport wyrabia w człowieku cechy, które mogą się przekładać również na cnoty duchowe. Często dziś bywa tak, że trener sportowy to bardzo często ostatnia osoba, która uświadamia sobie, że powinna być dla dzieci i młodzieży również wychowawcą. Rola trenera – odpowiedzialnego dorosłego, który towarzyszy młodemu człowiekowi i pomaga mu kształtować charakter – może być olbrzymia, zwłaszcza, że w okresie dojrzewania młodzi odczuwają naturalną potrzebą autonomii i dystansu wobec rodziców. Wartości obecne w sporcie to wartości ludzkie pozwalają wyzwolić w sportowcu także wartości duchowe. Odwołując się do listów św. Pawła możemy zauważyć, że te wartości to głównie szacunek do samego siebie i swojej cielesności, dyscyplina i umiejętność poświęcania się dla osiągnięcia zamierzonego celu, praca zespołowa i dostrzeganie innych, silna wola i zdolność do przezwyciężania trudności czy porażek, pokora w kontekście swoich zwycięstw oraz wytrwałość – wierność w walce do samego końca. Dlatego trzeba zauważyć, że duszpasterstwo ludzi sportu z jednej strony adresowane jest w kierunku ludzi uprawiających sport masowo, czyli przede wszystkim do dzieci i młodzieży, z drugiej – do sportowców zawodowych, wyczynowych.
Czytaj całość…
 
Papieskie intencjie na miesiąc wrzesień PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
02.09.2015.
ImageJak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Wyznacza się je ze znacznym wyprzedzeniem. Zgodnie z wolą papieża Franciszka w miesiącu wrześniu w intencji ogólnej modlimy się aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. Bóg stworzył człowieka, jako twórcę i podarował mu całe stworzenie, aby czynił sobie ziemię poddaną. Dzięki rozumowi i miłości, jako dziecko Boże, człowiek zdolny jest tworzyć kulturę życia – w naturze tego świata, dzięki ludzkiej pracy umysłów i rąk powstają dobra dotąd niespotykane, które stają się darem dla młodych. Nawet grzech pierworodny nie zatracił godności twórczości, jaka zawarta jest w pracy, wiedzy, kulturze człowieka. Odrzucenie Boga uczyniło ludzi niewolnikami bożków, do których należy kult pieniądza. Człowiek, który przestał miłować Boga, przestaje miłować także bliźniego. Objawia się to nie tylko w zaborczym pozbawieniu innych należnych im dóbr materialnych i duchowych, ale także odbiera się bliźnim możliwość ubogacania siebie i innych poprzez twórczą pracę. Blokady kształcenia i pracy sprawiają, że zwłaszcza młodym odmawia się przyjęcia i pomnażania tego, co ludzkość już wypracowała. W ten sposób, paradoksalnie, egoiści skazują to, co posiadają, na unicestwienie przez śmierć, która dosięga każdego. Papież Franciszek bardzo wyraźnie dostrzega to globalne pogaństwo skupione wokół bożka-pieniądza, który przekształcił pracę w źródło materialnej, egoistycznej korzyści i odrzucenia człowieka jako osoby. Taka „kultura” zamieniła się w system strat ludzkich talentów, niesprawiedliwości i globalnego bólu. Ludzka praca przestała uczłowieczać naturę, stała się towarem wymienianym na pieniądze – zamykając ludzki rozwój, z twórcy uczyniła najemnika szukającego zarobku na przetrwanie. Taka praca pozbawia człowieka nadziei na jego przyszłość, gdyż zamiast rządów miłości panuje niewola wyzysku: pieniądze stały się bożkiem, żądzą, zdolne są obalić nawet ludzkie, sprawiedliwe prawa. Papież wyraźnie ostrzega, że brak pracy niszczy człowieka, ponieważ jest bardzo trudno zachować godność ludzką bez dobrej pracy.
Czytaj całość…
 
Witaj szkoło - rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
01.09.2015.
ImagePo słonecznych wakacyjnych miesiącach zaczynamy nowy rok szkolny. Minął radosny czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny. Czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków. W naszej Wspólnocie Parafialnej rozpoczęliśmy go Mszą świętą o godz. 8.00. Przewodniczył jej O. Adam Mikosiak, który na mocy decyzji ordynariusza naszej Krakowskiej Prowincji zakonnej O. Jarosława Zachariasza skierowany został do pracy w naszej parafii. Witając zgromadzonych na Mszy świętej obecnych dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, pracowników oświaty, rodziców a także młodzież i dzieci O. Gwardian zwrócił uwagę na znaczenie tego wyjątkowego czasu formowania umysłów i serc a także ducha. To jest czas dany nam przez Boga. Nie można go zmarnować. Liczy się wasze czynne zaangażowanie, a z nim powiązane są zajęcia w szkole. Sprzyja temu rozpoczynający się rok szkolny, który zaprasza do podjęcia solidnej pracy w szkole, bez której nie zrealizujecie swoich życiowych planów. Wakacje służyły wypoczynkowi, nabraniu sił do przykładania się do każdego szkolnego przedmiotu mówił O. Adam w wygłoszonym okolicznościowym kazaniu. W solidnej pracy w szkole i w domu w nowym roku pomaga nam przykład Pana Jezusa. Czas dany nam przez Pana Boga możecie i powinniście poświęcić na pogłębienie przyjaźni z Nim, przez częstą rozmowę, podczas której tak jak Pan Jezus będziecie opowiadali o wszystkim Bogu Ojcu. Na katechezie będziecie poznawać prawdy wiary. Umacniać będziecie przyjaźń z Panem Jezusem poprzez częstą spowiedź i Komunię Świętą. Korzystanie z wiedzy naszych nauczycieli, którzy na tej drodze będą waszymi przewodnikami pomoże wam w pogłębianiu znajomości o człowieku i świecie, a także będzie krokiem do przodu w realizacji życiowych planów. Poprzez wytrwałą pracę w szkole i angażowanie się w zajęciach w domu wyrazicie także miłość i wdzięczność Panu Bogu, który was zaprasza do pomnażania talentów.
Czytaj całość…
 
Papież Franciszek błogosławi inicjatywie "Tornister pełen uśmiechów" PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
30.08.2015.
ImagePozdrowienie i błogosławieństwo od papieża Franciszka dla uczestników i organizatorów akcji "Tornister pełen uśmiechów", w której wzięła udział także Grupa Caritas naszej parafii przekazał dziś w Przemyślu abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski zapewnił, że Ojciec Święty bardzo ceni "tę piękną ideę" i dziękuje za nią. W Przemyślu odbył się dziś ogólnopolski finał tej kampanii organizowanej przez Caritas. Wydarzenie połączone jest z Wincentiadą, czyli Dniami Patrona Przemyśla - św. Wincentego. Abp Celestino Migliore przewodniczył Mszy św. w kościele ojców franciszkanów, gdzie przechowywane są relikwie św. Wincentego.  Nuncjusz stwierdził w homilii, że przekazanie tornistrów z wyprawkami szkolnymi jest przykładem międzyludzkiej solidarności. - Trzeba podziwiać tę akcję, która obejmuje całą Polskę, trzeba za nią dziękować i mobilizować się do jej kontynuowania. Dziś nasza modlitwa wdzięczności obejmuje te osoby, wspólnoty parafie, które już od kilku lat włączają się w tę akcję - powiedział. Abp Migliore zaznaczył, że solidarność z innymi to nie tylko pomoc materialna. - Ofiarowanie czegoś, co konieczne do życia to także budzenie w obdarowanym potrzeby bycia solidarnym z innymi ludźmi, to otwieranie naszych serc i dłoni na dalszą pomoc. To pomaga obu stronom w byciu prawdziwymi mężczyznami i kobietami - podkreślił. Przywołując słowa Pana Jezusa "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie", hierarcha zapewniał, że doświadczanie darmowości może być doświadczeniem, które przemienia życie. Zachęcał obdarowywanych, aby byli zdolni do bezinteresownego dzielenia się tym, czym mogą oraz aby pozwolili, żeby darmowe tornistry przemieniły ich życie.  Nuncjusz zauważył, że plecaki i przybory za rok będą być może już zużyte, ale jeśli ich posiadacze będą bogaci w solidarność, to staną się przez to bardziej dojrzali, a kraj będzie stawał się piękniejszy, bardziej godziwy i solidarny. 
Czytaj całość…
 
Czcić Boga sercem a nie tylko ustami - Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
29.08.2015.
ImageDla chrześcijan najważniejsze jest przykazanie miłości. Natomiast jeśli ktoś skrupulatnie przestrzega wszelkich praw, nie przepajając ich miłością, jest daleki od prawdziwej pobożności. Jest to pobożność pozorowana, na pokaz, która prowadzi do zakłamania osobowości. Nie dopuszcza do siebie, że niestety najbardziej oszukuje nie innych, ale  siebie samego. Przy takiej postawie człowiek nigdy nie spotka się z Bogiem. To do takich ludzi odnoszą się słowa Jezusa skierowane do faryzeuszy o grobach pobielanych, które na zewnątrz są piękne, a w środku pełne nieczystości. Skrzywienie, które Jezus wytykał niektórym faryzeuszom, polegające na przywiązywaniu nadmiernej wagi do czystości zewnętrznej zamiast czystości serca, powtarza się także dziś. Martwimy się bardziej zanieczyszczeniem atmosfery, wody, dziurą ozonową, tymczasem wokół zanieczyszczenia serca panuje cisza. Kto na przykład zastanawia się nad zanieczyszczeniem prawdy za sprawą przekręcania informacji? Czy my, bardzo uważający na to, co wchodzi do naszych ust (produkty świeże, a nie przeterminowane), ale nie przykładając wagi do tego, co z nich wychodzi (słowa raniące, agresywne), nie zasługujemy na naganę Chrystusa: „Obłudnicy!”? Każdy z nas wie doskonale, że należy przestrzegać przykazań. Tylko prawy człowiek, jak śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie responsoryjnym, zamieszka w domu Pańskim. Bóg nie zmusza człowieka do niczego, ale wskazuje mu, że tylko wtedy, gdy będzie żył według przykazań, osiągnie życie wieczne. Czy jednak człowiek tak do końca jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, czy właściwie korzysta z wolności danej przez Stwórcę? Tylko wolny wybór pozwala otwierać się na działanie łaski Bożej. Każdy z nas obiera w życiu pewien „kurs”, system wartości, według których postępuje, precyzuje cel życia.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1442