aktualności  
01.12.2015.
Aktualności
Adwentowe tradycje i zwyczaje PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
01.12.2015.
ImageW niedzielę, 30 listopada rozpoczeliśmy czas Adwentu. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14). Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie? Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym? okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii. Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa - w każdej Mszy św. padają słowa: „abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”.  Rozpoczynający się właśnie Adwent to "czas przygotowania naszych serc, abyśmy mogli przyjąć Pana, to znaczy jedynego Sprawiedliwego i jedynego Sędziego, który może przeznaczyć każdemu los, na jaki zasługuje".
Czytaj całość…
 
uzbroić się w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
30.11.2015.
ImageDo wszystkich tych, którzy niesprawiedliwie używają broni tego świata, kieruję apel: odłóżcie te narzędzia śmierci; uzbrójcie się raczej w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie - rzeczywiste gwarancje pokoju - wezwał papież Franciszek w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił w katedrze w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Otworzył w niej pierwsze na świecie Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia, jaki rozpocznie się 8 grudnia br. Pozdrowił "wszystkich mieszkańców Środkowej Afryki, osoby chore, starszych, poranionych przez życie". Może niektórzy z nich są zrozpaczeni i nie mają już siły do działania, oczekując jedynie na jałmużnę, jałmużnę chleba, jałmużnę sprawiedliwości, jałmużnę gestu zainteresowania i życzliwości. Podobnie jak apostołowie Piotr i Jan wchodzący do świątyni, którzy nie mieli ani złota, ani srebra, aby je dać potrzebującemu paralitykowi, przychodzę, aby zaoferować im siłę i moc Boga uzdrawiające człowieka, podnoszące go i uzdalniające do rozpoczęcia nowego życia, "przeprawienia się na drugą stronę" - mówił Franciszek. Wskazał, że "tego przejścia na drugą stronę można dokonać jedynie z Nim, uwalniając się od koncepcji rodziny i krwi, które dzielą, aby budować Kościół-Rodzinę Bożą, otwartą dla wszystkich, troszczącą się o tych, którzy potrzebują najbardziej". Zakłada to bliskość wobec naszych braci i sióstr, oznacza to ducha komunii - tłumaczył Ojciec Święty. Przypomniał, iż Ojciec Niebieski "sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi". Doświadczywszy sami przebaczenia, musimy przebaczyć innym. Oto nasze podstawowe powołanie - podkreślił papież. Wskazał na potrzebę miłości nieprzyjaciół, "która przestrzega przed pokusą zemsty i przeciwko spirali niekończącego się odwetu". Jezus stale nalegał na ten szczególny aspekt świadectwa chrześcijańskiego.  Osoby zaangażowane w ewangelizację muszą zatem przede wszystkim wprowadzać przebaczenie, być specjalistami pojednania, ekspertami miłosierdzia. W ten właśnie sposób możemy pomóc naszym braciom i siostrom - powiedział Franciszek. 
Czytaj całość…
 
Czas pełen nadziei - Pierwsza Niedziela Adwentu PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
28.11.2015.
ImageAdwent głosi nadzieję i napełnia ufnością, że powróci Ten, który już raz do nas przyszedł. Ale potrzebna jest nasza czujność w modlitwie, czujność ożywiona miłością do Boga i bliźniego. Całe nasze życie jest bardziej lub mniej świadomym oczekiwaniem na przyjście Pana, a więc nieustannym Adwentem. Jednak oczekiwanie to nabiera szczególnego charakteru w czasie najbliższych czterech tygodni. Postarajmy się przeżyć ten czas tak, byśmy już tutaj  poprzez Sakramenty i Eucharystię, poprzez miłość okazywaną bliźnim i przez nich odwzajemnianą – mogli zakosztować cząstki nieba. Prorok Jeremiasz mówi do nas: „Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem.” (Jr 33, 14), wyraźnie zaznaczając, że słowa te wypowiada Bóg, którego imię brzmi "Pan naszą sprawiedliwością" (Jr 33, 16b). Żyjąc tu i teraz doskonale wiemy, co w życiu potocznym oznacza słowo „sprawiedliwość”, ale poza tą ludzką sprawiedliwością istnieje Sprawiedliwość Boża,  nieogarniona, pełna Miłości. To właśnie o takiej Miłości słyszymy w drugim czytaniu z Listu do Tesaloniczan: „Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.” (1 Tes 3, 12-13). Dlaczego tak ważna jest miłość? Bo tylko miłość pozwala nam przygotować się na przyjście, bo tylko miłością możemy odpowiedzieć na Miłość. Adwent rozpoczynają słowa Ewangelii mówiące o modlitwie w każdym czasie.  Modlitwa przygotowuje nas na Powtórne Przyjście Pana w końcu czasów. Człowiek odrzucając Boga zginie, bo tylko ON przynosi zbawienie. Nie dajmy się porwać i pochłonąć przez przemijające, ziemskie sprawy. Idźmy za głosem Kościoła, który teraz zachęca nas do głębszej refleksji nad tajemnicą Chrystusa. Wejdźmy w czas Adwentu z duchową czujnością, aby lepiej przyswoić sobie przesłanie Słowa Bożego.
Czytaj całość…
 
Męczennicy autentycznymi bohaterami - papież Franciszek w Munyonyo PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
28.11.2015.
ImageOjciec Święty Franciszek w podróży apostolskiej po kontynencie afrykańskim, 27 listopada przybył do misji, którą prowadzą krakowscy franciszkanie w Munyonyo. Poświęcił tam kamień węgielny pod budowę sanktuarium pierwszych męczenników ugandyjskich z XIX w. oraz pobłogosławił figurę św. Andrzeja Kaggwy, ustawioną w miejscu jego męczeństwa. „Jesteśmy tu dziś w Munyonyo – miejscu, gdzie król Mwanga postanowił zlikwidować wyznawców Chrystusa. To mu się nie udało (...). Ujrzawszy odważne świadectwo św. Andrzeja Kaggwy i jego towarzyszy, chrześcijanie w Ugandzie stali się jeszcze bardziej przekonani o obietnicy Chrystusa” – podkreślił Ojciec Święty. Większość ze świeckich chrześcijan skazano na śmierć właśnie w Munyonyo, choć w tym miejscu grób ma tylko jeden z nich - św. Andrzej Kaggwa. Jest on patronem katechetów i nauczycieli. Stąd do nich Franciszek skierował okolicznościowe słowo. Podkreślił w nim, że obok biskupów, kapłanów, diakonów, to właśnie katecheci odgrywają ważną rolę w niesieniu Dobrej Nowiny w każde miejsce. Przypomniał jednocześnie, że nie wystarczy być nauczycielem, ale trzeba być też świadkiem. „Niech wasz przykład ukaże wszystkim piękno modlitwy, moc miłosierdzia i przebaczenia, radość dzielenia Eucharystii ze wszystkimi braćmi i siostrami” – życzył papież. Winszował im ponadto, aby byli „mądrymi nauczycielami”. Ojciec Święty podziękował im za ofiary, jakie ponoszą oni i ich rodziny, oraz za gorliwość i poświęcenie, z jakimi pełnią to ważne zadanie. W Ugandzie jest blisko 14,5 tys. katechistów. Metropolita Kampali abp Cyprian Kizito Lwanga wyraził nadzieję, że 50 lat po kanonizacji męczenników ugandyjskich sanktuarium w Munyonyo stanie się wyrazem wdzięczności całego narodu za to wydarzenie.Na zakończenie spotkania papież pobłogosławił siedem sadzonek drzew, które zostaną posadzone przy sanktuariach różnych wyznań, upamiętniających ugandyjskich męczenników - na znak „jedności w męczeństwie”.
Czytaj całość…
 
rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom PDF Drukuj
Aktualności - Aktualności
26.11.2015.
ImageCaritas po raz 22. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dziesiątki tysięcy dzieci z ubogich rodzin otrzymuje dożywianie, wsparcie edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci syryjskie. Dzieci jak nikt inny potrzebują troski, ciepła i nadziei. Płomień tej świecy to nie tylko wyraz dobrych intencji i dobrego serca ofiarodawców - to znak bardzo konkretnej pomocy, dzięki której mamy wpływ na losy drugiego człowieka - powiedział ks. Marian Subocz - dyrektor Caritas Polska. Pomoc świadczona dzięki funduszom z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom realizowana jest poprzez liczne placówki Caritas, między innymi przez 180 świetlic socjoterapeutycznych oraz przez blisko 5000 Parafialnych Zespołów Caritas. Pierwsze świece Caritas zapłonęły na stołach w polskich domach w 1993 roku, w ramach akcji realizowanej na terenach zaledwie kilku diecezji. Tylko podczas X edycji akcji w 2004 roku było ich 4,5 miliona. Dzięki temu, od 22 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. Od 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom posiada  wymiar ekumeniczny. Biorą w nim udział również Diakonia Kościoła Ewangelickiego i Eleos Kościoła Prawosławnego. W 1997 roku z ideą betlejemskiego światła pokoju do akcji przyłączyli się harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas rokrocznie dociera m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu. Według raportu GUS z bieżącego roku, skrajne ubóstwo dotyka w Polsce ponad 600 000 dzieci. Ma ono znaczny wpływ na rozwój dzieci ograniczając ich możliwości edukacyjne, rozwój fizyczny i społeczny. Hasłem tegorocznej akcji są słowa: GŁODNI MIŁOSIERDZIA nawiązujące do rozpoczynającego się niebawem Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Franciszka.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 1497